Gyman Okeson Family, 1969
Gyman Okeson Family
1969